Disclaimer

Zover niet anders aangegeven, zijn alle beeld- en woordmerken op de website www.PhilipsOutlet.eu door het merkenrecht beschermd.

Alle merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. PhilipsOutlet.eu/Growler B.V. heeft geen recht of aanspraak op de gebruikte merknamen.

Het gebruik van merknamen en beschermde beeldmerken dient slechts een beschrijvend karakter. Genoemde merken staan in geen enkel partnerschap, Coöperatie of verbinding met PhilipsOutlet.eu/Growler B.V.

Philips en al haar gerelateerde merkrechten zijn eigendom van Koninklijke Philips N.V. . https://www.philips.nl/

© Philips Outlet 2019. Alle rechten voorbehouden. | KVK: 67792766 | BTW: NL857175646B01 | PhilipsOutlet is onderdeel van Growler B.V.

PhilipsOutlet is niet gelieerd en is op geen enkele manier gerelateerd aan Koninklijke Philips N.V. | Disclaimer